Legalne zatrudnienie w Polsce można podjąć od 16 roku życia. Oznacza to, że osoby niepełnoletnie mogą już zarabiać własne pieniądze. Mogą mieć także przychody z innych źródeł, takich jak chociażby stypendia lub renty, a także wiele innych. Czy podczas sezonu rozliczania PIT-u dotyczą ich takie same zasady, jak dorosłych podatników?

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej a obowiązki pracodawcy

Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy pracownik najpóźniej na początku marca powinien otrzymać od PIT od pracodawcy. Wiek osoby zatrudnionej nie ma tutaj znaczenia. Dokument zawsze jest wystawiany na pracownika, nawet jeśli jest on niepełnoletni, a nie na przykład na jego rodzica bądź opiekuna. Pracodawca ma obowiązek wysłania PIT-u za rok 2020 do dnia 1 marca 2021 roku. Do tego momentu prawa osób niepełnoletnich a pełnoletnich nie różnią się w zasadzie niczym. Oczywiście, dokument PIT należy odpowiednio wypełnić i złożyć w terminie (do 30 kwietnia 2021 roku), aby uniknąć konsekwencji niezłożenia zeznania podatkowego

fot. Pexels.com

Rozliczanie PIT-u osoby małoletniej

W terminach prawnych częściej posługuje się nazwą „małoletni” niż pełnoletni. Według definicji osoba niepełnoletnia to taka, która nie ukończyła 18 lat, małoletnia zaś może uzyskać pełnoletność w przypadku zawarcia małżeństwa.

Osoby wychowujące małoletnie dzieci (bez względu na to, czy własne, czy przysposobione) mają obowiązek doliczyć ich dochody do swoich własnych przy rozliczaniu deklaracji podatkowej, jeżeli przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Istnieją również takie dochody niepełnoletniego dziecka, które należy rozliczyć w osobnym zeznaniu podatkowym, takim, które będzie wyłącznie jego.

Przychody dziecka, które dodajemy do swojego rozliczenia, to:

 • renty (z wyjątkiem alimentów i renty rodzinnej)
 • dochód z praw majątkowych (na przykład zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica)
 • dochód z kapitałów pieniężnych
 • z najmu (ale tylko, kiedy rodzicom bądź opiekunom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu)
 • dziedziczonej przez małoletniego działalności gospodarczej
 • z innych źródeł
 • essay typers

Dochody, których rodzice nie mogą doliczyć do swojego rozliczenia, to:

 • z pracy dzieci wykonywanej na podstawie: umowy o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło
 • założonej przez małoletniego działalności gospodarczej
 • praktyk uczniowskich
 • niektórych stypendiów
 • dochodu ze sprzedaży nieruchomości osoby małoletniej
 • z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku (na przykład: zabawki, książki, drobny sprzęt sportowy. Osoby małoletnie mogą takimi przedmiotami dowolnie dysponować: sprzedawać je, wynajmować. Takiego zarobku również nie dolicza się do PIT-u rodziców)

Co jeszcze należy wiedzieć?

Jeśli twoje dziecko musi samo się rozliczyć, może być w tym nieco zagubione, szczególnie jeśli jest to jego pierwszy raz. Na pewno przyda mu się twoja pomoc (bądź kogoś, kto zna się na dokumentach czy księgowości). Wspólnie sprawdźcie chociażby, czy przysługują mu ulgi podatkowe, a jeśli tak, to jakie.

W przypadku, gdy rodzice bądź opiekunowie dziecka rozliczają się oddzielnie, dochody uzyskane przez dzieci dolicza się do rozliczenia pit obu osób po połowie (oczywiście dotyczy to dochodów, które należy doliczać). Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której rodzice pozostają w orzeczonej przez sąd separacji. Wówczas dochody małoletniego dolicza się do rozliczenia tego rodzica, który sprawuje nad nim stałą opiekę. 

fot. Pexels.com

Doliczanie dochodów dzieci – jak to zrobić?

Zastanawiasz się, jakie właściwie formalności idą za doliczeniem dochodów dziecka do swoich własnych? Wymaga to oczywiście wypełnienia i złożenia dodatkowego formularza – PIT/M.

Małżonkowie, którzy zazwyczaj rozliczają się poprzez dokument PIT-37, tym razem muszą zastąpić go PIT-36. Na nim trzeba wskazać dochody dziecka, doliczyć do własnych i opodatkować jako swoje.

Jeśli rozliczacie się na czymś innym niż PIT-37, na przykład PIT-28, wtedy nie zastępujecie dokumentu PIT-36, a składacie do urzędu i jedno, i drugie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here